February 18, 2013

A. Greene Tweet - Feb. 17th 2013

Mám ráda... né jen "ráda jako holka"... ráda @pink

Nikdy... nikdy mě nepřestane chutnat @thebelmontla Mac a sýr.

No comments:

Post a Comment